05
Sep, 2009

Vides sakopšanas talka Irbes upē, un kausa "Mazirbes bute" izcīņa 05.09.2009

Jau labu laiciņu iepriekš, Usmas ezera dabas rezervāta teritorijā, valsts vides inspektors Egils Perekrests organizēja tikšanos ar pārstāvjiem no Latvijas makšķernieku kluba ,,Salmo”, SIA „Salmo” (makšķernieku piederumu veikals) , A/S „Latvijas valsts meži” un Zivju fonda. Šīs tikšanās mērķis bija apspriest 2008.gadā iesākto Irbes upes, un tās krastam pieguļošo krastu tīrīšanas plānu, un ikgadējās tradicionālās bušu ķeršanas sacensību norisi „Mazirbes bute 2009”. Tikšanās rezultāti tika fiksēti protokolā, kura izpildes organizāciju turpmāk apņēmās pārraudzīt visi tikšanās dalībnieki, un to pilnvarotie pārstāvji.

Talkas dienas rīts pienāca saules pieliets, un diena solījās būt jauka bez rudens ierastajiem nokrišņiem.

Visi talkas dalībnieki pulcējās uz Irbes upes tilta, šosejas posmā Ventspils – Kolka. Kopā 67 talcinieki. Talciniekiem nepieciešamo aprīkojumu – cimdus un maisus sagādāja A/S „Latvijas Valsts meži”, bet ar laivām nodrošināja E.Perekrests.

Par talkošanas vietu tika noteikts viens Irbes upes posms - no Irbenes lokatora līdz Irbes upes tiltam. Šajā posmā tika savākti 142 atkritumu maisi, t.i. 8 m3, kuri tika salikti astoņās laivās, un novesti lejup pa upi pie tilta Kolka – Ventspils, kur tos aizveda A\S "Latvijas valsts meži" pārstāvis Jānis Zadiņš. 

Pēc labi, septiņu stundu ilgā padarītā darba, visi talcinieki tika pabaroti ar brangu dārzeņu sautējumu ar meža cūkas gaļu, kuru pagatavoja profesionāli pavāri Kaspars Jansons un Andris Rūmītis no restorāna "Berga bazārs", un ar vietējām tikko kūpinātām butēm. 

Tūdaļ arī talcinieki sāka gatavoties tradicionālām, pēc kārtas otrajām, bušu ķeršanas sacensībām, kurās kā galvenā balva tika izcīnīts kauss ,,Mazirbes bute”. Kausa autors ir makšķernieku kluba „Salmo” biedrs, metālmākslinieks Juris Zandersons. Sacensībās varēja piedalīties tikai tie, kuri tajā dienā bija piedalījušies talkā, kā tas strikti noteikts sacensību nolikumā. 
Sacensības notika no plkst.17:00 – 23:00 jūras krasta posmā no Mazirbes līdz Košraga steķiem. 

Rezultātā, sacensībās uzvarēja un kausu „Mazirbes bute” izcīnīja vietējais makšķernieks Raivis Rūmnieks ar lielāko buti, kuras svars bija 0,92 kg. 

Ceļojošais kauss „Mazirbes bute”, talkas dalībnieku saraksts un sacensību rezultāti ir publiski apskatāmi Lībiešu Tautas namā Mazirbē. Talku dokumentāli iemūžināja kluba „Salmo” biedre Ieva Treija, un tā tika rādīta televīzijas kanālā LTV7, Māra Oltes 17.09.2009.veidotajā raidījumā „Ar makšķeri”. Talkas video pieejams: http://www.videsfakti.lv/index.php/lv/archive2/year/2009/month/09/

Tā kā vides sakopšana talka un bušu ķeršanas sacensības ir kļuvušas par tradicionālu pasākumu makšķernieku kluba Salmo” dzīvē, aicinām visus talkot gribētājus, esošos un iespējamos sadarbības partnerus uz talku Mazirbē 2010.gada 4.septembrī. 

Mazirbes bute 2009

Sīkāka informācija par talku un sacensībām ar kontaktinformāciju būs pieejama mūsu kluba „Salmo” mājas lapā www.klubssalmo.lv.

Uz nākamo tikšanos Mazirbē!

Komentāri